01.07.2022

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1 от ИК, Общинска Избирателна Комисия - Борован се свиква за заседание на 01.07.2022 (Петък) година от 17:00 часа. Заседанието ще се проведе в сградата находища се на адрес с. Борован, ул. "Иван Вазов" 1

24.06.2022

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1 от ИК, Общинска Избирателна Комисия - Борован се свиква за заседание на 25.06.2022 (Събота ) година от 12 :00 часа. Заседанието ще се проведе в сградата находища се на адрес с. Борован, ул. "Иван Вазов" 1

18.06.2022

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1 от ИК, Общинска Избирателна Комисия - Борован се свиква за заседание на 19.06.2022 (Неделя) година от 15:00 часа. Заседанието ще се проведе в сградата находища се на адрес с. Борован, ул. "Иван Вазов" 1

08.01.2022

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1 от ИК, Общинска Избирателна Комисия - Борован се свиква за заседание на 09.01.2022 (Неделя) година от 12:00 часа. Заседанието ще се проведе в сградата находища се на адрес с. Борован, ул. "Иван Вазов" 1

20.10.2021

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1 от ИК, Общинска Избирателна Комисия - Борован се свиква за заседание на 21.10.2021 (четвъртък) година от 12:00 часа. Заседанието ще се проведе в сградата находища се на адрес с. Борован, ул. "Иван Вазов" 1

05.10.2021

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1 от ИК, Общинска Избирателна Комисия – Борован се свиква за заседание на 07.10.2021(четвъртък) година от 17:30 часа. Заседанието ще се проведе в сградата находяща се на адрес с. Борован, ул. „Иван Вазов“ 1

Председател: Яна Тошева Бецинска-Георгиева

 

10.03.2020

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Борован се свиква за заседание на 13.03.2020 година от 12:00 часа. Заседанието ще се проведе в сградата находяща се на адрес с. Борован, ул. Иван Вазов №1, ет.1

28.02.2020

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Борован се свиква за заседание на 02.03.2020 година от 12:00 часа. Заседанието ще се проведе в сградата находяща се на адрес с. Борован, ул. Иван Вазов №1, ет.1

11.01.2020

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Борован се свиква за заседание на 13.01.2020 година от 12:00 часа. Заседанието ще се проведе в сградата находяща се на адрес с. Борован, ул. Иван Вазов №1, ет.1

05.01.2020

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Борован се свиква за заседание на 06.01.2020 година от 12:00 часа. Заседанието ще се проведе в сградата находяща се на адрес с. Борован, ул. Иван Вазов №1, ет.1

08.11.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия-Борован се свиква за заседание на 09.11.2019г. от 10:00 часа.Заседанието ще се проведе в сградата находяща се на адрес с.Борован,ул. Иван Вазов №1 ет.1

08.11.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия-Борован се свиква за заседание на 08.11.2019г. от 16:00 часа.Заседанието ще се проведе в сградата находяща се на адрес с.Борован,ул. Иван Вазов №1 ет.1

06.11.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия-Борован се свиква за заседание на 06.11.2019г. от 14:30 часа.Заседанието ще се проведе в сградата находяща се на адрес с.Борован,ул. Иван Вазов №1 ет.1

26.10.2019

Съобщение

Oбщинска избирателна комисия-Борован се свиква за заседание на 26.10.2019г. от 18:30 часа.Заседанието ще се проведе в сградата находяща се на адрес с.Борован,ул. Иван Вазов №1 ет.1

26.10.2019

Съобщение

Във връзка с предаване от общинска администрация Борован и ОИК Борован и приемане на изборни книжа и материали от СИК/ПСИК за изборите за общински съветници и кметове,приложено Ви часови график,както следва:

15,00 часа 060500004,060500005,060500006

15,30 часа 060500009

16,00 часа 060500007,060500008,060500012

16,30 часа 060500010

17,00 часа 060500001,060500002,060500003,060500011

25.10.2019

Съобщение

Oбщинска избирателна комисия-Борован се свиква за заседание на 25.10.2019г. от 17:00 часа.Заседанието ще се проведе в сградата находяща се на адрес с.Борован,ул. Иван Вазов №1 ет.1

20.10.2019

Съобщение

Oбщинска избирателна комисия-Борован се свиква за заседание на 20.10.2019г. от 16:00 часа.Заседанието ще се проведе в сградата находяща се на адрес с.Борован,ул. Иван Вазов №1 ет.1
18.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия-Борован се свиква за заседание на 18.10.2019г. от 17:30 часа.Заседанието ще се проведе в сградата находяща се на адрес с.Борован,ул. Иван Вазов №1 ет.1

17.10.2019

Съобщение

 

ДО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СИК/ПСИК

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОРОВАН

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви , че съгласно чл.87, ал.1, т.4 от ИК обучението ще се проведе на 19.10.2019 г./събота/ от 14,00 часа в салона на читалище „Цани Иванов“ – с.Борован

За целта общинска администрация – Борован е подсигурила транспорт с час на тръгване, както следва: с.Малорад в 13,40 ч. от спирката и с.Добролево в час на тръгване 13,30 ч. пред кметството

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОИК-БОРОВАН

ЯНА БЕЦИНСКА-ГЕОРГИЕВА

14.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия-Борован се свиква за заседание на 16.10.2019г. от 17:30 часа.Заседанието ще се проведе в сградата находяща се на адрес с.Борован,ул. Иван Вазов №1 ет.1

14.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия-Борован се свиква за заседание на 14.10.2019г. от 17:30 часа.Заседанието ще се проведе в сградата находяща се на адрес с.Борован,ул. Иван Вазов №1 ет.1

13.10.2019

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ БОРОВАН СЪОБЩАВА, че избирателните секции на територията на Община Борован за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г., ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ С УВРЕЖДАНЕ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ ИЛИ ЗРЕНИЕТО , във връзка със  З А П О В Е Д № 266/25.09.2019г. на Община Борован са следните:

№ на СИК

Място за обявяване на избирателния списък

Място за гласуване

060500001

с. Борован

ул. „ Рашо Трифонов“ № 2

ПГ „ Коста Петров“ ет. 1

060500002

с. Борован

 ул. „ Христо Смирненски“

№ 2

ОУ „ Отец Паисий“ ет. 1

060500003

с. Борован

ул. „ Христо Смирненски“

№ 2

ОУ „ Отец Паисий“ ет. 1

060500004

с. Малорад

ул. „ Георги Димитров“ № 40

Читалище „ Просвета“ – клуб на пенсионера

060500005

с. Малорад,

 ул. „ Петър Къчев“ №8

ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ ет. 1

060500006

с. Малорад

„ Петър Къчев“ №8

ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ ет. 1

060500007

с. Добролево

ул. „ Благой Монов“ № 3

ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ ет. 1

060500008

с. Добролево

ул. „ Благой Монов“ №3

ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ ет. 1

060500009

с. Нивянин ул.“ Иван Вазов“ №5

Сградата на ресторанта

060500010

С. Сираково

ул. „ Иван Вазов“ № 22

Кметство ет. 1

 

Пред избирателната секция се поставят табели и други обозначителни знаци, на които се отбелязва и допълнителното й предназначение.

 ОПОВЕСТЯВА  Дежурен телефон, на който гласоподавателите с увреждане на опорно-двигателния апарат или зрението да поискат съдействие на 27.10.2019г. от 07:00 до 20:00 часа – 0896709645 – Бойко Костов, 0896709639 – Цветелина Масларска, 0896709642 – Таня Петкова, 0896709633 – Инна Палибачийска.  

 Мерките, позволяващи на избирателите с  увреждане на опорно-двигателния апарат или зрението да гласуват в изборния ден, да бъдат оповестени по подходящ начин, чрез средствата за масовo  осведомяване на територията на община Борован.

02.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия-Борован се свиква за заседание на 02.10.2019г. от 18:00 часа.Заседанието ще се проведе в сградата находяща се на адрес с.Борован,ул. Иван Вазов №1 ет.1

30.09.2019

Съобщение

 1. ОИК – Борован обявява начален срок за приемане на документи за регистрация на застъпници и заместващи застъпници в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г. – от  14.10.2019 год. от 09.00 часа до 26.10.2019 год. до 17:00 часа

 

 1. При подаване на Заявление за регистрация на застъпници на кандидатска листа следва да се представи списък с данни на застъпниците, в структуриран вид формат EXCEL, съдържащ следните колони:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН/ЛН на застъпника

 

 

 

 1. При подаване на Заявление за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа следва да се представи списък, в структуриран вид формат EXCEL, съдържащ следните колони:

№ по ред

Собствено, бащино, фамилно име на заместващия застъпник

ЕГН/ЛН на

заместващия застъпник

Собствено, бащино, фамилно име и ЕГН/ЛН на регистрирания застъпник, който се замества

1

………………….

…………

…………….

 

Приложение:  застъпници-заместващи застъпници

30.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия-Борован се свиква за заседание на 30.09.2019г. от 18:00 часа.Заседанието ще се проведе в сградата находяща се на адрес с.Борован,ул. Иван Вазов №1 ет.1

25.09.2019

Съобщение

ПРАВИЛА

ЗА ТЕХНИЧЕСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ

ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

В ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ БОРОВАН

 

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. Настоящите правила за технически и организационни мерки за защита на личните данни, уреждат организацията на обработване и защита на личните данни в Общинска избирателна комисия Борован.

Чл.2.(1) Обработването на лични данни е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване на данните.

(2) Обработването на лични данни се състои и в осигуряване на достъп до определена информация само за лица, чиито служебни задължения или конкретно възложени задачи налагат такъв достъп.

Чл.3. Общинска избирателна комисия Борован е администратор на лични данни по смисъла на чл.4, т.7 от Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679.

Чл.4. Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

 

Глава втора

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ БОРОВАН

 

Чл.5. ОИК Борован, предприема технически и организационни мерки, за да защити личните данни от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване, като основна цел е да осигури адекватно ниво на защита на личните данни в поддържаните регистри с лични данни чрез осигуряване на минимално необходимите технически и организационни средства и мерки.

Чл.6. Принципите за защита на личните данни в ОИК Борован са:

- принцип на ограничено събиране - събирането на лични данни трябва да бъде в рамките на необходимото - събраните данни се обработват само за целта, за която са събрани. Информацията се събира по законен и обективен начин;

- принцип на ограниченото използване, разкриване и съхраняване - личните данни не трябва да се използват за цели, различни от тези, за които са били събирани, освен със съгласието на лицето или в случаите, изрично предвидени в закона; личните данни трябва да се съхраняват само толкова време, колкото е необходимо за изпълнението на тези цели;

- свеждане на данните до минимум – целта следва да бъде постигната с минимално необходимите за това лични данни (напр. личните данни, събрани за целите на регистрация в ОИК Борован, не може да са повече от определените в ИК и решенията на ЦИК);

- ограничение на срока на съхранение – данните не могат да се обработват след като е отпаднало основанието за тяхното обработване;

- принцип на прецизност - личните данни трябва да са прецизни, точни, пълни и актуални, доколкото това е необходимо за целите, за които се използват;

- принцип на сигурността и опазването - личните данни трябва да са защитени с мерки за сигурност, съответстващи на чувствителността на информацията.

Чл.7. Личните данни се събират за конкретни, точно определени от ИК цели, обработват се законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

Чл.8. Когато не са налице хипотезите на обработване на лични данни по силата на закон, физическите лица, чиито лични данни се обработват в ОИК Борован, подписват декларация за съгласие.

Чл.9.(1) Право на достъп до регистрите с лични данни имат само оторизираните длъжностни лица от състава на ОИК Борован и специалистите към нея.

(2) Членовете на ОИК Борован, носят отговорност за осигуряване и гарантиране на регламентиран достъп до служебното помещение и опазване на регистрите, съдържащи лични данни.

(3) Длъжностните лица, нямат право да разпространяват информация за личните данни, станали им известни при изпълнение на служебните им задължения.

Чл.10.(1) Когато компютърът е свързан в локална мрежа, достъпът през мрежата към файлове, съдържащи лични данни, се осъществява само от длъжностни лица с регламентирани права.

Чл.11. На служебния компютър се използват само програми, които са инсталирани от IT специалист на Общинска администрация Борован.

Чл.12. При необходимост от ремонт на компютърната техника, предоставянето й на сервизната организация се извършва без устройствата, на които се съхраняват лични данни.

Чл.13. Документите и преписките на хартиен носител, по които работата е приключила се съхраняват до следващите избори за общински съветници и за кметове, съгласно разпоредбите на ИК.

Чл.14. С оглед защита на хартиените, техническите и информационните ресурси, всички членове на ОИК Борован, както и специалистите към комисията са длъжни да спазват правилата за противопожарна безопасност и изискванията на плановете за защита при бедствия и аварии на общинската администрация.

Чл.15. В зависимост от рисковете при обработване на личните данни и вида им, се определят следните нива на защита: начално, средно и високо.

Чл.16. Мерките за защита, класифицирани при начално ниво, се предприемат за всички регистри с лични данни, обработвани само на хартиен носител.

Чл.17. Мерките за защита, класифицирани при начално и средно ниво, се предприемат за всички регистри с лични данни, обработвани на хартиен и технически носител, в компютърна система на локален компютър или в мрежа, несвързани с обществената мрежа.

Чл.18. Мерките за защита, класифицирани при начално, средно и високо ниво, се предприемат за всички регистри с лични данни, обработвани на хартиен и технически носител, в компютърна система на локален компютър или в мрежа, свързани с обществената мрежа.

Чл.19. Регистри, съдържащи лични данни, водени в ОИК Борован са:

 1. Регистър на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.;
 2. Регистър на местните коалиции за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.;
 3. Регистър на инициативните комитети за издигане кандидатурата на независим кандидат в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.;
 4. Регистър на кандидатските листи за общински съветници;
 5. Регистър на кандидатските листи на кандидатите за кмет на община;
 6. Регистър на кандидатите за кметове на кметства;
 7. Регистър на членовете на секционни избирателни комисии;
 8. Регистър на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети;
 9. Регистър на представители на партии, коалиции и инициативни комитети;
 10. Регистър на жалбите и сигналите, подавани до ОИК Борован и на решенията по тях.

Чл.20. Процедура за докладване, управляване и реагиране при инциденти:

Служителят, установил инцидента докладва на Председателя на ОИК Борован, като първоначално докладът е устен, а в последствие се представя писмен доклад, който съдържа:

 • описание на инцидента;
 • времето на установяването му;
 • лицето, което го докладва;
 • лицето, на което е бил докладван;
 • последствията от инцидента;
 • мерките за отстраняване на инцидента.

С инцидента се запознават членовете на ОИК Борован на следващото заседание на комисията, но не по-късно от три дни от постъпване на писмения доклад.

Прилагат се мерки за отстраняване на инцидента и премахване на причините, които биха довели до последващо възникване на аналогичен инцидент.

 

Глава четвърта

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Чл.21.(1) Администраторът предоставя лични данни в изпълнение на нормативно установено задължение при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни, Закона за достъп до обществена информация, Закона за защита на класифицираната информация.

(2) Лични данни се предоставят служебно след подаване в ОИК Борован на обосновано искане и решение на ОИК Борован.

Чл.22. Лицата имат право на достъп до личните си данни, за което подават писмено заявление, в това число и по електронен път, лично или чрез упълномощено лице.

Чл.23. Заявлението съдържа име на лицето и други данни, които го идентифицират-ЕГН, длъжност, месторабота, описание на искането, предпочитана форма за предоставяне достъпа до личните данни, подпис, дата и адрес за кореспонденция; пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник.

Заявлението се завежда в регистъра за обща кореспонденция на комисията.

Чл.24.(1) Никое длъжностно или трето лице няма право на достъп до образуваните преписки в Общинска избирателна комисия Борован, освен ако същите са изискани  служебно по надлежен начин, както и в посочените в настоящите правила случаи. Достъпът на тези органи/лица до личните данни на лицата е правомерен.

(2) Надлежен е начинът, при който органите, изискващи по служебен път лични данни, съдържащи се в регистрите, са подали изрично писмено искане, отправено до ОИК Борован. В тези случаи се предоставя копие от съдържащите се в регистрите лични данни, заверено с подписите на председателя и секретаря на комисията и подпечатано с печата на ОИК Борован.

Чл.25. (1) Не се изисква съгласие на лицето, ако обработването на неговите лични данни се извършва само или под контрола на компетентен държавен орган за лични данни, свързани с извършване на престъпления, на административни нарушения и на непозволени увреждания.

(2) Правомерен е и достъпът на ревизиращите държавни органи, надлежно легитимирали се със съответни документи - писмени разпореждания на съответния орган, в които се посочва основанието, имената на лицата, когато за целите на дейността им е необходимо да им се осигури достъп до информацията, представляваща лични данни.

 

Глава пета

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

     За целите на настоящите правила:

 • 1. "Администратор на лични данни" е Общинска избирателна комисия Борован.
 • 2. "Обработващите лични данни" са длъжностни лица от Общинска избирателна комисия Борован, назначени с Решение №783-МИ/26.08.2019, 1028-МИ/10.09.2019 и

1113-МИ/17.09.2019 на Централната избирателна комисия или сключили граждански договор с Кмета на Община Борован, за подпомагане дейността на ОИК Борован.

 

Настоящите правила се приемат на основание чл. 25д от Закона за защита на личните данни и са приети с Решение № …. от 24.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия Борован.

 

25.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия-Борован се свиква за заседание на 26.09.2019г. от 18:00 часа.Заседанието ще се проведе в сградата находяща се на адрес с.Борован,ул. Иван Вазов №1 ет.1

22.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия-Борован се свиква за заседание на 24.09.2019г. от 18:00 часа.Заседанието ще се проведе в сградата находяща се на адрес с.Борован,ул. Иван Вазов №1 ет.1

22.09.2019

Съобщение

Във връзака с изпълнение на решение №1097-МИ от 13.09.2019г.на ЦИК,ОИК-Борован съобщава,че процедурата за определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите,коалициите,местните коалиции и инициативните комитети в диспутите по ргионалните радио-и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 27.10.2019г,ще се извърши на 24.09.2019г. от 18:00часа в залата на ОИК-Борован на адрес ул.Иван Вазов №1 ет.1

15.09.2019

Съобщение

Съгласно т.18 т.1 от решение №943-МИ от 02.09.2019г.на ЦИК,предложението за регистрация на кандидатска листа за общински съветници се представя в ОИК Борован на хартиен и технически носител в ексел формат.

Образеца може да изтеглите тук.

11.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия-Борован се свиква за заседание на 12.09.2019г. от 18:00 часа.Заседанието ще се проведе в сградата находяща се на адрес с.Борован,ул. Иван Вазов №1 ет.1

09.09.2019

Съобщение

Прием на документи за регистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ БОРОВАН

СЪОБЩАВА,

че от 06.09.2019г. до 17.00ч. на 16.09.2019 г. приема документи за:

 • Регистрация на инициативни комитети за издигане на независими кандидати за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.;
 • Регистрация на партии и коалиции от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.;
 • Регистрация на местни коалиции за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Инициативният комитет представя в ОИК Борован заявление за регистрация – Приложение № 53-МИ от изборните книжа. Заявлението се подписва от всички членове на инициативния комитет и се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

 В заявлението се посочват:

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите по т. 2;

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и адрес на кандидата, за който се създава инициативният комитет;

- искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите (в съответния вид избор);

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

Към заявлението се прилагат документите по чл. 153, ал. 4 ИК, а именно:

а) решението за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

в) декларация по образец – Приложение № 55-МИ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор и, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели освен предвидените в Изборния кодекс;

г) удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;

д) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

 

Партиите и коалициите от партии подават заявление за регистрация до ОИК Борован  –Приложение № 44-МИ от изборните книжа.

Заявлението се представя и подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица.

За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства на територията на една община, за които се иска регистрация.

 В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на партията или коалицията, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие с посочване за кой вид избор да бъде извършена регистрацията;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

 Към заявлението за регистрация на партия или коалиция се прилагат документите по чл. 147, ал. 5 ИК, а именно:

- решение за образуване на коалицията, подписано от лицата представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии;

- пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред ОИК Борован, когато документите се подават и/или подписват от упълномощени лица.

 

В ОИК Борован се регистрират местни коалиции за участие във всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община и кмет на кметство) на територията на съответната община.

Партиите и коалициите, участващи в състава на местна коалиция, не се регистрират самостоятелно в ОИК за участие в същия вид избор.

Партия, включена в състава на регистрирана в ЦИК коалиция, която е напуснала състава й не по-късно от 11 септември 2019 г. включително (40 дни преди изборния ден), може да участва в изборите за общински съветници и за кметове в състава на местна коалиция, ако се е регистрирала самостоятелно в ЦИК до 11 септември 2019 г. включително.

            Заявлението за регистрация на местна коалиция – Приложение № 45-МИ от изборните книжа, се подава в ОИК Борован в срок до 16 септември 2019 г. (не по-късно от 45 дни преди изборния ден).

            Заявлението се представя по решение на местната коалиция и се подписва от лицата, представляващи коалицията, или от изрично упълномощени лица.

            За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства, за които се иска регистрация.

В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на местната коалиция, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие в съответния вид избор;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

 към заявлението се прилагат документите по чл. 148, ал. 5 ИК, а именно:

а) решение за образуване на местната коалиция, в което се посочва:

- за кой вид избор се създава;

- кой е упълномощен да я представлява;

Решението трябва да е подписано от упълномощени представители на съставляващите местната коалиция партии и/или коалиции, участващи в нея, и да е подпечатано с печатите им (за коалиция – ако има такъв).

Когато решението е за участие в повече от един вид избор в съответната ОИК се представя само един оригинал;

б) образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;

в) образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;

г) пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;

д) удостоверение за банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания;

е) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

 

04.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия-Борован се свиква за заседание на 09.09.2019г. от 18:00 часа. Заседанието ще се проведе в сградата находяща се на адрес с. Борован, ул. Иван Вазов №1 ет.1.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 150 - МИ / 01.07.2022

  относно: Избор на заместник на Секретаря на ОИК-Борован

 • № 149 - МИ / 19.06.2022

  относно: Констатира и обявява прекратяване на пълномощията на кмета на община Борован и уведомява ЦИК за насрочване на частичен избор за кмет на община Борован.

 • № 148 - МИ / 19.06.2022

  относно: Взимане на решение на основание чл.99, т.1 и чл.100 от АПК, за възобновяване на производството по издаване на административен акт.

всички решения